Litteraturlista Svenska 2-3

Alandica
 
För kurs SV03, Texter, kultur och identitet, finns ingen särskild lista. I kursen läser vi så kallad Alandica, dvs. åländsk litteratur. De flesta bibliotek på Åland har en sk. Alandica-samling, där åländska böcker finns samlade. Ålands lyceums bibliotekarie Virginija  hjälper dig att få tag i den bok du vill läsa om den inte finns i vår skolans bibliotek.