Studiesociala förmåner för vuxenstuderande

Klargörande över studiesociala förmåner för vuxenstuderande vid Ålands yrkesgymnasium.