Välkommen till HUTH

Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium!

Du har valt att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten enligt Ålands lyceums läroplan.

På sidorna under "HUTH-studier" hittar du viktig information och studievägledning som berör dina HUTH-studier och din tid i Ålands lyceum. Bekanta dig gärna också med övrig information om regelverk och läroplan m.m. som berör skolan!

Kom ihåg att du alltid kan vända dig till din grupphandledare, din studiehandledare, rektor eller kansli för råd och upplysningar.

Välkommen till ett nytt läsår vid Ålands lyceum och lycka till i studierna!

Marcus Koskinen-Hagman
Rektor