Läroplan husbyggare

  • Gymnasieexamen inom byggbranschen
  • Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna
  • Kompetensområdet för husbyggnad, husbyggare
  • Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands Gymnasium 14.02.2017