Kontaktpersoner

Sök
Enhet
Kategori
 • Ålands yrkesgymnasium
Utbildare chaufförsutbildning, yrkeskompetens
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 531
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i informations-och kommunikationsteknik
 • Informations- och kommunikationsteknik
+358-18 536 621
 • Ålands lyceum
Timlärare i samhällskunskap
+358-18 536 320
 • Ålands lyceum
Kanslisekreterare
+358-18 536 300
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare
 • Frisör
+358-18 536 545
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare
 • Maskin- och metallbranschen
+358-18 536 522
 • Ålands yrkesgymnasium
Studiekoordinator, sjöfart
 • Sjöfartsgymnasiet
+358-18 536 650
 • Ålands lyceum
lektor i finska och tyska
+358-18 536 312
 • Ålands gymnasium
Vik.assistent
 • Yrkesinriktad specialundervisning
+358-18 536 575
 • Ålands lyceum
Lektor i lärandestrategi, psykologi och religion
+358-18 536 316
 • Ålands yrkesgymnasium
Lärare IKT, idrott
 • Allmänna ämnen Östra skolgatan 2
+358-18 536 422
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor, samhällsämnen
 • Sjöfartsgymnasiet
+358-18 536 669
 • Ålands lyceum
lektor i fysik och matematik
+358-18 536 309
 • Ålands gymnasium
antagningshandläggare
 • Centralförvaltningen
+358-18 536 507

Antagningshandläggaren är tillgänglig under följande tider:

 • Ålands yrkesgymnasium
Utbildningsplanerare
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 506