Informationskanaler ÅYG

ÅL hämtar info från intranät - använda samma för ÅYG?

Annars finns info här:

http://www.gymnasium.ax/node/352