Studiehandledning

Studiehandledarna handleder dig i planeringen av dina studier vid yrkesgymnasiet och svarar på frågor om HUTH-studier och ansökningar till skolor efter dina studier vid yrkesgymnasiet. Tag kontakt med studiehandledaren som har hand om ditt utbildningsprogram om du har frågor!

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till kock, servitör och datanom: Susanne Schütt, Strandgatan 1.

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till merkonom, närvårdare och sociokant: Gabriella Husell Ö. Skolgatan 2 och Strandgatan 1 (tisdagar).

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till frisör, fordonsmekaniker, husbyggare, elmontör, rörmontör och verkstadsmekaniker: Jonna Grunér-Andersson, Neptunigatan 19.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Du kan välja att studera vid Högskolan på Åland eller att studera vid yrkeshögskolor eller högskolor/universitet  i Finland.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för studier i Sverige. För många utbildningar i Sverige krävs dessutom särskild behörighet. Ny lagstiftning träder i kraft år 2018. HUTH-paketet kan därför inte erbjudas på närvårdarutbildningen för de som antagits hösten 2018.