Studiehandledning

Studiehandledarna handleder dig i planeringen av dina studier vid yrkesgymnasiet och svarar på frågor om HUTH-studier och ansökningar till skolor efter dina studier vid yrkesgymnasiet. Tag kontakt med studiehandledaren som har hand om ditt utbildningsprogram om du har frågor!

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till kock, servitör, merkonom och datanom: Gabriella Husell, Strandgatan 1.

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till  närvårdare, barnledare och sociokant: Diana Lundqvist Ö. Skolgatan 2 .

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till frisör, fordonsmekaniker, husbyggare, elmontör, rörmontör och verkstadsmekaniker: Susanne Åvik (Jonna Grunér-Andersson tjänstledig läsåret 2020-21), Neptunigatan 19.

Studiehandledare för utbildningsprogrammen till däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman (sjöfart) : Johanna Södergård, Neptunigatan 6.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Du kan välja att studera vid Högskolan på Åland eller att studera vid yrkeshögskolor eller högskolor/universitet  i Finland.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för studier i Sverige. För många utbildningar i Sverige krävs dessutom särskild behörighet. Vissa särskilda behörigheter erbjuds i det sk  HUTH-paketet. Observera att HUTH-paketet inte erbjuds på närvårdar- och sjöfartsutbildningarna.

Bilagor: