Yrkesrådet för närvårdare och barnledare

Ordförande

  • Monika Sawicki, representant från äldreomsorgen

Branschrepresentanter

  • Gun-Viol Lindeman, representant från barnomsorgen
  • Micha Lindholm, representant från handikappomsorg
  • Patrik Eriksson, ungdomsledare

Föredragande

  • Jonna Grunér-Andersson, bitr. rektor ÅYG

Representanter från lärarkåren

  • Lotta Nordberg
  • Jonas Gripenberg

Studeranderepresentanter

  • Melina Jansson (SOS/BLU)
  • Tilda Bergman, (NVA)