Stöd i engelska

Studerande som har svårighet att klara engelskastudierna kan delta i stödlektioner som arrangeras kontinuerligt enligt drop-in principen.

För tid och plats, se e-post & info-TV!

Studerande som har uppenbara brister i baskunskaperna har också möjlighet att delta i en stödkurs i engelska för att repetera grundskolans lärokurs och befästa de grundkunskaper som behövs för fortsatta studier i engelska.

Ämnesläraren informerar och rekommenderar berörda studerande att delta i stödundervisning, antingen på drop-in tider eller genom att gå stödkursen. Stödkursen bokar du hos din studiehandledare och kursbeskrivning (information om innehåll, arbetssätt mm.) hittar du i Wilma, Läroplan.

Stödkurs: ENG11