Stöd i engelska

Studerande som har uppenbara brister i baskunskaperna har möjlighet att delta i en stödkurs i engelska för att repetera grundskolans lärokurs och befästa de grundkunskaper som behövs för fortsatta studier i engelska.

Ämnesläraren informerar och rekommenderar berörda studerande att delta i stödkursen. Kursen/studieavsnittet bokar du hos din studiehandledare och beskrivning av innehåll, arbetssätt mm. hittar du i Wilma, Läroplan. Kursen utgör ett studieavsnitt (2 sp) enligt LP2021 och har alltså samma omfattning som tidigare kurser enligt LP2016.

Stödkurs: ENG11

Utöver stödkursen kan intresserade studerande delta i extra engelska som drop-in verksamhet en till två gånger i veckan (hösten 2021). Information om plats och tid förmedlas via e-post och info-tv.