Stöd i engelska

Studerande som har uppenbara brister i baskunskaperna har möjlighet att delta i en stödkurs i engelska för att repetera grundskolans lärokurs och befästa de grundkunskaper som behövs för fortsatta studier i engelska.

Ämnesläraren informerar och rekommenderar berörda studerande att delta i stödkursen.Stödkursen bokar du hos din studiehandledare och kursbeskrivning (information om innehåll, arbetssätt mm.) hittar du i Wilma, Läroplan.

Stödkurs: ENG11