Nyheter

ÅL

Verksamhetsberättelsen för Ålands lyceum 2019-2020.

ÅG
ÅL
ÅYG

Ni kan enkelt dela en Online Powerpointpresentation med deltagarna i Meet genom att välja dela Chrome-flik.

ÅG
ÅYG

Distansundervisning gör att många anställda och studerande sitter hemma och arbetar.
Då är det extra viktigt att ta en paus och röra på kroppen.

ÅL
ÅYG

Ta ner tilläggen Grid för Google Meet samt Nod för Google Meet i er Google Chrome. Det ger bra funktioner i era Meets med lärarna.

ÅG
ÅYG

Distansundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium utmanar både lärare och studerande att tänka nytt.
Det har man gjort både vid elmontör- och frisörsutbildningen.

ÅG
ÅL
ÅYG

Vi på ÅGiT hjälper gärna studerande och anställda fortsättningsvis när ni har IT-problem och frågor. Förutom att flera jobbar på distans så inför vi också "besöksrestriktioner" från och med måndag 23.3.2020.

ÅG
ÅL
ÅYG

Belastningen på de digitala plattformarna är hög. Vi rår inte på själva grundproblemet men några små tips kan vi bidra med.

ÅG
ÅL
ÅYG

Det finns nu korta filmer som visar hur du exempelvis lämnar in inlämningsuppgifter, skickar meddelanden och en allmän intro.

ÅG
ÅL
ÅYG

Nu finns instruktioner tillgängliga för installation av Filr-klienten på hemmadatorer.

ÅG
ÅL
ÅYG

Skolpsykologerna och skolkuratorerna är på jobb som vanligt.
Men man kan även kontakta Bris stödtelefon och chatt förungdomar upp till 18 år.

Sidor