Wifi tillfälligt avbrott

Efter omkoppling till ny nätverksutrustning av Ålcom på kvällen 29.3 tappade vi Wi-Fi i flera av våra byggnader. Åtgärder pågår tillsammans med Ålcom.

Wi-Fi påverkas på Strandgatan 1 och Neptunigatan 6 samt delvis på Neptunigatan 19.

Lägg till ny kommentar