Viktig information till höstens nya studerande

Här finns en informationsfolder med viktig information, datum och tider mm. för dig som ska börja åk 1 och dina vårdnadshavare. Samma folder skickas hem med posten inom de närmaste dagarna. Du hittar foldern under rubriken Bilagor.