Verksamhetsberättelse Ålands yrkesgymnasium 2021-2022

Behövs det sommarläsning?

Ta en titt tillbaka på läsåret 2021-2022 i verksamhetsberättelsen för Ålands yrkesgymnasium.

Bifogad som bilaga.

Lägg till ny kommentar