Välkommen till skolan!

  • Studerande i årskurs 1 inleder läsåret på måndag 17 augusti kl. 9:00 med samling i skolans hörsal.
  • Studerande i årskurs 2, 3 och 4 inleder läsåret på tisdag 18 augusti kl. 8:00 med samling i hemklassrummen.

Schemat publiceras i Wilma på måndag 17.8 kl. 12:00. Eventuella ändringar för period 1 kan göras fram till torsdag 20.8 kl. 12:00. Därefter kan även andra perioder revideras.

OBS! Om du har influensaliknande symptom, stanna hemma tills du tillfrisknat eller eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test. Mer info om skolans coronaberedskap finns som länk.
 

Länkar: