Välkommen till Ålands gymnasium

Grattis till sommarlovet!

I början av den kommande veckan (med start måndag den 15 juni) får du som ansökt om studieplats hos Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium ett brev i postlådan. 

 I beskedet finns anvisningar för hur du bekräftar eller tackar nej till studieplatsen. I beskedet framgår också hur en eventuell reservantagning går till.

I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är:

  • antagen
  • reservplacerad
  • struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du rangordnade dem i din anmälan. Du kan inte ändra ordningen på dina utbildningsalternativ när du svarar på ditt antagningsbesked.

Tänk på: Om du är reservplacerad på ett utbildningsprogram som du prioriterat högre i din anmälan och blivit antagen på ett utbildningsprogram du prioriterat lägre, måste du tänka igenom om du fortfarande vill stå kvar som reserv till det/de högre prioriterade utbildningsprogrammen.

Observera att du stryks från de utbildningsprogram som du prioriterat lägre i din anmälan. Till exempel: Om du har blivit antagen till ditt förstahandsalternativ stryks alla övriga utbildningsprogram.

Reservplats

Om det i beskedet framkommer att du står på reservplats:

  • Du måste ändå bekräfta att du vill stå kvar som reserv. Om du inte svarar inom utsatt tid stryker vi din ansökan.
  • Om du står på reservplats får du inget nytt besked från oss förrän du eventuellt får en studieplats.

Bekräfta din plats i tid

Som sökande ska du bekräfta din studieplats till Ålands gymnasium senast den 29.6.2020 kl. 15:00. Observera att poststämpeln inte beaktas.

Svarsbesked som blir inlämnade efter utsatt tidpunkt beaktas inte och som sökande blir du struken från alla utbildningsprogram.

Det är mycket viktigt att du svarar på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Så här når du antagningen i sommar

Handläggarna vid antagningen är på plats varje vardag kl 09:00-15:00 fram till den 30 juni.

Handläggarna har semester fram till den 29 juli. Men är på plats tisdagen den 14 juli kl 09:00-15:00

Du når antagningen per e-post: antagning@gymnasium.ax eller tel 018-536 507.

Åland gymnasiums telefonväxel är stängd från den 19 juni fram till den 9 augusti.

 

Länkar: