Välkommen på informationskväll om aktuell drogvaneundersökning

Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun, Sverige presenterar resultatet och informerar om drogläget hos ungdomar på Åland. Han kommer ge konkreta tips på hur man som förälder kan agera för att minska risken att ens barn börjar med droger.

När: Tisdagen den 5 november 2019.

Var: Ålands lyceum, auditoriet.

Se bifogad fil för mer information och kontaktpersoner inom ANDTS-projektet.