Valideringstillfällen i finska och spanska 

Validering av språken finska och spanska sker vid två tillfällen detta läsår;

Onsdag 14 september och onsdag 19 oktober 2022.

För båda tillfällena gäller klockan 14.15 på Östra Skolgatan 2.

Så går det till

Har du läst finska/spanska i grundskolan eller har andra kunskaper i språket, t.ex. att du talar språket hemma, kan detta valideras.

Valideringen består av en skriftlig del och en muntlig del, den studerande behöver vara godkänd i båda delarna för att få antingen Finska 1 eller Spanska 1 validerad.

Kursvitsordet sätts enlighet med resultatet av valideringen då studerande blivit godkänd.

Då du blivit godkänd behöver du inte gå språkkursen.

Obs! detta gäller ungdomsstuderande, för vuxenstuderande gäller ett annat datum.

Lägg till ny kommentar