Utbildningsmässa på gång

Den 18-19.11 2019 är det utbildningsmässa för alla åländska elever i årskurs 9 och elever från Ålands folkhögskola på Neptunigatan 19 ( utbildningsprogrammen för teknik och frisör) och Östra Skolgatan 2 (utbildningsprogrammen för barnledare och närvårdare). Eleverna besöker samtliga utbildningsprogram i skolhusen kl. 09:00-14:00.

Utbildningsprogrammen visar lokalerna, informerar om utbildningsprogrammen och har förberett olika programpunkter och tävlingar som eleverna får ta del av. Niorna kommer även att äta lunch i restaurangköket på Neptunigatan 19 och i Ålands lyceums matsal Oasen.

Det är utbildningsmässa på Strandgatan 1 (utbildningsprogrammen för servitör, kock, datanom och merkonom) den 3-4 december.