Tillägg i Chrome för Meet

Ta ner tilläggen Grid för Google Meet samt Nod för Google Meet i er Google Chrome. Det ger bra funktioner i era Meets med lärarna. Ni ehöver vara inloggade i Chrome med ert skolkonto. sifftorna@gymnasium.ax

Lathund för hur ni hittar tilläggen nedan.

Länkar: