Studerande på besök hos ledningsgruppen

Totalt 437 studerande vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymansium har deltagit i en enkät om Studnet. I enkäten har studerande bland annat annat svarat på frågor om hur ofta de besöker Studnet, vad de upplever att de saknar, om texten är lätt att förstå och ge tips på motivation till att besöka Studnet oftare. Enkätresultatet har tagits upp i Ålands yrkesgymnasiums och Ålands lyceums Studeranderåd.

Ålands gymnasiums ledningsgrupp vill utveckla studerandeportalen och syftet med mötet var att tillsammans ge förslag på vad man kan förbättra.

Förslag på utveckling

Här kommer några åtgärder som inom den närmaste tiden ska fixas:

 • snabblänk till studeranderåd  
 • snabblänk till Itslearning  
 • lärarna behöver bli bättre på att promota Studnet som ett av de primära ställen att information på. Använda mail för att puffa på att infon finns på Studnet.  
 • Huthlänk på ÅYG:s sida. 
 • Ålands lycuems infotimmar tydliggöras både vad som ska avhandlas och vad som tagits upp. 
 • Länkar till behövliga blanketter under rätt länk ex: LIA – kilometerersättning 

Och under läsåret ska man arbeta med detta på Studnet:

 • Öka motivationen för att använda Studnet med en chatfunktion.  
 • Sökbarheten på siten borde ses över. 
 • Att lära studerande att använda Studnet till exempel genom planerad inskolning
 • vad händer den här veckan i skolan? (kort info/kalender)
 • alla redaktörer får information om utvecklingsarbetet

Ålands gymnasiums ledningsgrupp tackar för alla enkätsvar och diskussionerna under mötet den 4 november. Kommentera gärna nedan vad du vill att ska utvecklas på Studnet.

 

 

 

Lägg till ny kommentar