Studera starkt - info för åk 1-vårdnadshavare 3.11 - Länken finns nu i Wilma!

Alla vårdnadshavare till studerande i åk 1 inbjuds till ett digitalt informationstillfälle om Studera starkt-kursen på tisdag 3.11 kl. 19:00, direkt efter DVU-presentationen. Länk till mötet finns nu i Wilma. Vid informationstillfället berättar doktorand Stefania Fält om kursens upplägg och syfte samt om studerandes möjlighet att delta i ett forskningsprojekt. Studerande kommer att få information om kursen och forskningsprojektet på infotimmen 4.11. Deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt men från skolans sida hoppas vi förstås att så många som möjligt väljer att delta.