Stödlektioner i schemat

Från och med tisdag 24 augusti kommer vi att schemalägga stödtimmar på tisdagar för studerande med underkända GEM-delmål.

Tillfällena är obligatoriska tills man betat av sina underkända kurser.  I schemat syns som vanligt vilket ämne det är fråga om, vilken lärare som håller lektionen och i vilket utrymme det sker. Utrymmet kan vara i någon annan byggnad än din vanliga undervisning och läraren kan vara en annan lärare än den som undervisade i kursen. Dock är det alltid en lärare i ämnet som håller stödlektionerna. Stödlektionerna krockar inte med några andra ämnen.

Lägg till ny kommentar