Stödlektioner för årskurs 2 och 3

Det är schemalagt obligatoriskt stöd i period 1 för de med Underkänt i något GEM-ämne. 

Vänligen se ditt schema i Wilma eller kontakta din studiehandledare vid frågor och funderingar.

Lägg till ny kommentar