Skolstart vid Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium välkomnar årkurs ett till skolan måndagen den 12 augusti kl 09:00 i Ålands Lyceums gymnastiksal, Västra skolgatan 2. Där träffar ni rektor Gitte Holmström, biträdande rektorer och lärare. Efter inledningen i Ålands lyceum träffas vi på respektive program på Neptunigatan 19, Neptunigatan 6, Östra Skolgatan 2 och Strandgatan 1.

Årskurs två och tre inleder höstterminen tisdagen den 13 augusti kl 09:00 i Ålands Lyceums gymnastiksal.

Ta med studieanmälningsblanketten när du kommer. Den skickades hem med posten under slutet av förra veckan.

Varmt välkommen!

 

Länkar: