Skabb i skolan

Just nu har fall av skabb konstaterats hos personer som vistas i byggnaderna på Östra Skolgatan och Västra Skolgatan. Det är viktigt att ta reda på om det är skabb innan du behandlar dig, eftersom klådan kan ha andra orsaker.

Skabb smittar som kontaktsmitta via hudkontakt. Skabb kan också spridas via kläder eller sänglinne. För att man ska få smittan krävs det att huden utsatts för skabb, såsom vid kramar, fasthållande eller sexuella kontakter. Skabb smittar vanligen inte vid bara handskakningar.

Symtomen på skabb är kliande eksem. Klådan förekommer främst på natten. Eksemet debuterar cirka en månad efter smitta.

Misstanke om skabb uppstår vanligen på grund av klåda. På huden finns ofta knottror, vätskefyllda blåsor och rivmärken. Hos vuxna sprider sig inte eksemet till ansiktet.

Skabb behandlas med en receptfri kräm som fås på apotek. Hela familjen ska behandlas samtidigt, de som har symtom behandlas två gånger med en veckas mellanrum och symtomfria familjemedlemmar 1 gång. I samband med behandlingen tvättas kläder och sänglinne med hett vatten (i minst 60 grader i 20 minuter) eller fryses in i ett dygn efter att de har tvättats.

Länkar: