Nyheter

ÅYG

ChangeMakers-projektet med studerande från merkonom- och kockprogrammet har deltagit i ett digitalt möte med 142 deltagare från Estland, Lettland och Sverige.

ÅL

Välkommen att ta del av information kring ungdomars användande av tobak, alkohol och narkotika samt förebyggande tips för föräldrar.
Infotillfället sker digitalt tisdagen den 3 november kl. 18:30.

ÅYG

Nu är det dags att hitta en bra bok inför läsveckan 26-30 oktober.

ÅL

Alla vårdnadshavare till studerande i åk 1 inbjuds till ett digitalt informationstillfälle om Studera starkt-kursen på tisdag 3.11 kl.

ÅG
ÅL
ÅYG

Det rekommenderas att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken. Ansiktsmasker delas ut under måndagen den 12 oktober till de som innehar busskort.

ÅG
ÅL
ÅYG

Det rekommenderas att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken. Ansiktsmasker delas ut under måndagen den 12 oktober till de som innehar busskort.

ÅL

Nu finns protokollet från studeranderådets senaste möte publicerat på Studnet. Länken leder dig rätt.

ÅL

Följ länken för att hitta presentationerna från informationstillfället för åk 1-vårdnadshavare 10.9.2020.

ÅG

Institutet för hälsa- och välfärd har tagit fram en app där du får information om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.

ÅG
ÅL
ÅYG

Glädjande nyheter.
Nu går det att prenumerera på Wilmaschemat igen.

Sidor