Så minskar vi smittspridningen av Covid-19 vid Ålands yrkesgymnasium

För att vi alla ska kännas oss trygga i skolan och för att undvika Covid-19 vill vi att alla följer rekommendationerna i bifogat dokument. (till höger)

Det innebär bland annat att ofta tvätta händerna med tvål och vatten, håller avstånd till varandra och stannar hemma om du har influensasymptom. Vidare så uppmanas studerande som planerar en resa att diskutera detta med din grupphandledare. Man stannar hemma i 10 dagar om man besökt ett land där THL rekommenderar karantän.

Det innebär också att alla följer de direktiv som ges från THL och ÅHS. Men även från skolans ledning, grupphandledare och lärare. Ytterligare detaljer om vilka åtgärder som tas finns i bifogat dokument.

Om något är oklart så frågar man rektor, skolans kansli eller studiehandledare.

Vi tar hand om varandra!

 

 

Kommentarer

Ni kanske bör uppdatera bilagan för just nu är de ok att åka till Sverige, Kräver att grupphandledaren få information från ledningen om vart vi kan tillåta våra elever att åka och detta i god tid så vi kan hålla alla uppdaterade. Alternativt är att ni skriver i bilagan att man skall följa THL:S bestämmelser och vill man bryta mot dessa så måste man meddela grupphandledaren.
Nej, vi hann aldrig tyvärr med att uppdatera bilagan under den vecka som gränsen mot Sverige var öppen (utan karantän). Nu har vi tittat över dokumentet och uppdaterat. Hör av dig vid frågor. /Marika Kvarnström
Nej, vi hann aldrig tyvärr med att uppdatera bilagan under den vecka som gränsen mot Sverige var öppen (utan karantän). Nu har vi tittat över dokumentet och uppdaterat. Hör av dig vid frågor. /Marika Kvarnström
Kanske dags att uppdatera igen då Åland har lite annorlunda rekommendationer kring karantän och resor.

Lägg till ny kommentar