Protokoll från studeranderådets senaste möte

Nu finns protokollet från studeranderådets senaste möte publicerat på Studnet. Länken leder dig rätt.

Länkar: