Protokoll från studeranderådets möte

Protokollet hittar du som bifogat dokument.