Presentationer från möte för vårdnadshavare åk 1 Ålands yrkesgymnasium

Det är Folkhälsans presentation och kommentarer om drogvaneundersökningen som genomfördes i årskurs 1 och 2 på Ålands Yrkesgymnasium under vecka 34 och 35.

Bifogat finns även presentationer från respektive enhet Neptunigatan 19, Neptunigatan 6, Strandgatan 1 och Östra Skolgatan 2.

Lägg till ny kommentar