Presentationen för åk 9-vårdnadshavare

Nu finns presentationen från infotillfället 30.1.2019 för vårdnadshavare till åk 9-elever publicerad. Följ länken!

Länkar: