Poddare sökes!

SKUNK (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) och ABF (arbetarnas bildningsförbund) ska i samarbete med Ålands radio ha ett podprojekt där vi vill göra ett par poddar med 2 - 4 ungdomar från yrkesgymnasiet där de kan prata om ämnen de är intresserade av. Tanken är att SKUNKs ungdomscoach Raven kommer och berättar om projektet så att de sen kan ta ställning till om de vill vara med. Är dom det minsta intresserade så kommer Raven och försöker sälja in idén, och de bestämmer helt själva teman för vad de vill prata om och om de vill prata bara själva eller ha någon gäst.

Att engagera gymnasieungdomar främst på de yrkesinriktade programmen att göra svenskspråkiga poddar om ämnen som de anser intressanta och viktiga. Demokrati kräver engagerade och aktiva medborgare och med de här projektet vill vi testa en metod för att ge röst och engagera ungdomar. Projektets huvudmålgrupp är ungdomar som studerar på praktiska/yrkes gymnasielinjer. Genom uppsökande verksamhet, motiverande samtal och inspiration ska projektledaren och en expert engagera en eller flera grupper att skapa poddar om teman som intresserar dem. Vi tror att ljudmediet och att man utgår ifrån ungdomarnas egna intressen kan överbrygga den tveksamhet som kan finnas i målgruppen. Att få berätta och synliggöra frågor, ämnen och intressen är en viktig grundläggande del i folkbildning och demokratibygget. Hälsningar Mia Hanström

Hoppas att någon nappar på erbjudandet-  Kontakta Mia Hanström på info@skunk.ax 

Lägg till ny kommentar