Övervakning av parkering

Det har kommit upp nya skyltar om parkeringsregler vid infarterna till skolans parkering vid Västra och Östra Skolgatan.

Under nästa vecka kommer parkeringsövervakningen att inledas och den som parkerar mot reglerna kommer att få en p-bot på 35 euro. Övervakningen sker med hjälp av Alandia security.

De som har rätt att parkera på personalparkering och handikapparkering bör från och med nu se till att de har sina tillstånd väl synliga i framrutan.