Omröstningen om Ålands nya landskapsarter

I samband med att Åland fyller 100 år utses fem nya landskapsarter. Det gäller kategorierna fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd.

Kom och rösta! 

Vid skolans bibliotek finns valbås med valsedlar och en lista med de nominerade arterna, med information om dem.

Detta är ett Åland 100-projekt som arrangeras av Ålands Natur och Miljö, nätverket bärkraft.ax och biblioteken.

Alla får rösta och röstningen avslutas den 31 maj.

Länkar: 

Lägg till ny kommentar