Ny omräkningsskala till Sverige inför hösten 2019

Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige beslöt 31.5 att justera omräkningsskalan för åländska betyg vid ansökan till svenska högskolor och universitet fr o m ansökan till hösten 2019. En ny justering väntas inför ansökan till hösten 2021. Läs mer om ansökan till Sverige under fliken Studier - Vidarestudier - Studier i Sverige.

Länkar: