Ny adress till Wilma

Primusservern är flyttad till hosting hos Visma och därmed har även Wilma ny adress.

Den nya adressen till Wilma är

https://alandsgymnasium.inschool.fi/

Vi uppdaterar våra genvägar efter hand. På intranät, studnet och webbplatsen är de redan uppdaterade.

Om du använder Wilma-appen så kommer du att få ett felmeddelande när du öppnar appen. Följ anvisningarna i lathunden för att åter få tillgång till Wilma via appen.

Länkar: 

Lägg till ny kommentar