Nordisk klimatförändringstävling Nord StarT

Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet och anordnas i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program.Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen.

Tidtabell

  • Tävlingen öppnades på konferensen om hållbar utveckling Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! 8.–9.6.2021.
  • Tävlingens ansökningstid börjar i augusti och löper ut den 30 november 2021.
  • Tävlingen kulminerar i en nordisk konferens den 9 februari 2022.

Utbildnings- och kulturministeriet delar ut priset à 500 euro till de bästa i varje tävlingskategori.

Läs mer och delta här

Länkar: 

Lägg till ny kommentar