Möte för vårdnadshavare till HUTH-studerande

På plats att träffa vårdnadshavare är studiehandledarna Anne-Git Halling och Gabriella Husell.