Miljödag den 6 maj- Lions utmanar oss att plocka skräp

LC Freja vill att vi uppmärksammar miljödagen den 6 maj och kanske ordna något gemensamt, för att tillsammans plocka skräp i den närmaste omgivningen, en stund den här dagen. Eller om en annan dag passar bättre i schemat. I Mariehamn, och även i vissa kommuner, ställs extra sopcontainers ut på olika platser så att människor som är ute och plockar skräp den här dagen, har någonstans att föra skräpet.
 
Alla är varmt välkomna med ut för att plocka skräp i sin omgivning!