Läsvecka

Snart är det dags för läsårets andra läsvecka 2.3-6.3.

Du kan redan nu börja fundera på en lämplig bok att läsa. 

Läsveckan innebär att vi ägnar 40 minuter per dag åt läsning i klassrummet under lektionstid. Lästimmarna syns redan nu i schemat i Wilma.

- Du väljer själv vilken bok du läser.

- Boken ska vara på svenska, tryckt, skönlitterär eller fakta (ej kursbok).

- Uppföljning sker på infotimmen 18.3 så målet är att du ska läsa ut boken tills dess.

- Behåll boken till 18.3 även om du hunnit läsa ut den. Du behöver ha med dig den på uppföljningen.

Trevlig läsning!