Jancie gjorde praktik på ett sjukhus i Filippinerna

Han fick göra praktik hos Capiz Doctors Hospital, ett privatsjukhus på olika avdelningar bland annat dialysen, operation, BB, uppvaket, intensivvården och akuten. 

-Bland annat hade jag i arbetsuppgift att dela mediciner, ge dropp, kalkylera mediciner, ta blodtryck, ta blodsocker och sådant, berättar Jancie. 

-Jag skulle säga att väldigt mycket är manuellt i Filippinerna om man jämför med det vi gör i skolan. Deras system är väldigt annorlunda jämfört med Norden. Den största upplevelsen jag fick vara med om under LIAN var att assistera när ett barn föds. Det var väldigt fullt upp hela tiden, man var alltid igång.  

På sjukhuset pratade personalen olika dialekter av filippinska. 

Framtiden 

Jancie hoppas och har planer på att i framtiden jobba inom vården i hemlandet Filippinerna, i juni tar han examen som närvårdare. Han flyttade som 5-åring till Åland. 

- Jag bodde i min mormors och min mammas hus, det underlättar om man har ett ställe att bo på under en praktikperiod utomlands.  Jag tycker det är viktigt att göra LIA på andra ställen än på Åland och på det sättet få nya erfarenheter och upplevelser, säger han. 

Lägg till ny kommentar