Nyheter

ÅG
ÅL
ÅYG

Belastningen på de digitala plattformarna är hög. Vi rår inte på själva grundproblemet men några små tips kan vi bidra med.

ÅG
ÅL
ÅYG

Det finns nu korta filmer som visar hur du exempelvis lämnar in inlämningsuppgifter, skickar meddelanden och en allmän intro.

ÅG
ÅL
ÅYG

Nu finns instruktioner tillgängliga för installation av Filr-klienten på hemmadatorer.

ÅG
ÅL
ÅYG

Skolpsykologerna och skolkuratorerna är på jobb som vanligt.
Men man kan även kontakta Bris stödtelefon och chatt förungdomar upp till 18 år.

ÅG
ÅL
ÅYG

På denna sida kan ni hitta information om driftstörningar på Itslearning.

ÅG
ÅL
ÅYG

Har du frågor och funderingar?
Tag kontakt med någon av skolvärdarna så guidar de dig vidare.

ÅYG

Personal och studerande övergår från och med 18.03 till att arbeta och studera på distans.

ÅL

Personal och studerande övergår från och med 18.03 till att arbeta och studera på distans.

ÅL
ÅYG

Studentexamensnämnden har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet beslutat flytta dagarna för realproven, som skulle hållas den tredje

ÅG
ÅYG

Enligt nuvarande uppgifter är coronavirussjukdomen (COVID-19) en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

Sidor