Infotillfällen för vårdnadshavare 2019-2020

Vårdnadshavare till såväl blivande som nuvarande studerande har under hösten och vintern bjudits in till informationsträffar på lyceet.

Alla presentationer hittas här!