Infotillfälle om studentexamen för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2

Vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 inbjuds till digitalt informationstillfälle om studentexamen onsdag 27.1 kl. 19.00. Studiehandledare Jenny Polviander från lyceet samt en studiehandledare från yrkesgymnasiet informerar. Länk till infotillfället delas här och i Wilma samma dag.

Länkar: 

Lägg till ny kommentar