Information till studerande och vårdnadshavare om enkäten: Hälsa i skolan

​​Bild borttagen.​​​Vad är enkäten Hälsa i skolan?

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården.

I enkäten deltar

  • eleverna i årskurs fyra och fem inom den grundläggande utbildningen 1.–31.3.2023
  • elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan 3.–28.4.2023
  • första och andra årets studerande vid gymnasier 3.–28.4.2023
  • första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter 1.3.–28.4.2023.

*Från yrkesläroanstalterna deltar studerande under 21 år som går på en utbildning som leder till en läroplansbaserad yrkesinriktad grundexamen.

Enkäten genomförs vartannat år. Information har samlats in i de högre klasserna av grundskolorna sedan 1996, i gymnasierna sedan 1999 och vid yrkesläroanstalterna sedan 2008. Eleverna i de lägre klasserna av grundskolorna har deltagit sedan början av 2017. Vårdnadshavarna till eleverna i grundskolans fjärde och femte klass svarade år 2017 och 2019.

Var publiceras resultaten från enkäten Hälsa i skolan?

Grundresultaten finns att tillgå i THL:s elektroniska rapporteringssystem. De finns på sidan Resultat av enkäten Hälsa i skolan. De nationella och regionala resultaten för 2023 ska publiceras i september.

De skolspecifika resultaten är lösenordsskyddade, vilket innebär att de inte kan läsas öppet online. En länk och lösenord till de skolspecifika resultaten 2023 ska skickas till utbildningsleverantörer och läroanstalter när de är färdiga, ungefär i slutet av september.

Lägg till ny kommentar