Information från biblioteket inför sommaren

Återlämning

I enlighet med finländska regeringens nya direktiv (4.5.2020) får biblioteken ta emot återlämnade böcker.Passa på att återlämna skolans böcker från 14.5 i återlämningsfacket vid Bibliotheca i lyceet eller på Strandgatan 1 om ni kommer till skolan till ex. för att skriva prov.

Annars går det bra att ni lämnar in böckerna på stadsbiblioteket eller kommunbiblioteken som öppnar igen den 1.6. Deras bokinkast är redan nu öppna.

Sommarlån

Det innebär att alla gymnasiets böcker som lånas ut eller förnyas från och med 15 maj får den 21 augusti som återlämningsdatum.

Vill du låna böcker från gymnasiets bibliotek under sommaren – reservera de eller kontakta skolans bibliotek per email. Avhämtningen av reserverat materialet ska ske individuellt.

Låna om själv via bibliotek.ax eller genom att kontakta skolans bibliotek.

Digitala böcker

Ebbans licenser är giltiga till 31.7. Vill du läsa digitalt på Ebban - kontakta bibliotek@gymnsium.ax

 Vad är Ebban?

Digitala böcker på bibliotek.ax är tillgängliga för alla (en bok per vecka).