Högskolan på Åland på besök 18.11

På inkommande infotimme 18.11 ges information om studiemöjligheter vid Högskolan på Åland samt de svenskspråkiga högskoleutbildningarna på fastlandet, i huvudsak Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), Helsingfors universitet, inkl. Soc & kom, samt yrkeshögskolorna Arcada och Novia.

Infotillfället inleds med att representanter från Högskolan på Åland finns på plats och per länk för att berätta om sina utbildningsalternativ. Efter deras presentation, ca 15 minuter, följer den ordinarie presentationen så infotimmen håller troligtvis på till ca 15.30.

Här är en hälsning från Högskolans representanter:

Kom och lyssna på vilka olika studiemöjligheter du har på Högskolan på Åland. Högskolan har 7 program med 13 inriktningar. Totalt finns 500 studerande varav ca. 35 % kommer utifrån främst Sverige och Finland.

Genom Öppna högskolans universitetskurser kan du påbörja dina högskolestudier redan före du tagit studentexamen.Utbytesstudier och praktik utomlands är något högskolan uppmuntrar till vi har ett 80-tal partnerskolor..

Högskolans personal kommer att finnas på plats och svara på dina frågor flera gånger under vintern. Vi finns på plats för frågor både 18.11 och kring lunchtid 16.12 och under vårterminen 13.1, 19.1, 20.1, 26.1, 27.1. www.ha.ax

Välkomna till hörsalen på onsdag 14:30!