Hem & skola - för de studerandes välmående & trivsel!

Ordförande Soile Wartiainen påminner alla vårdnadshavare om medlemsavgiften: Hem & skola understöder varje år studerande vid Ålands lyceum och nu är kassan ganska tom...

Länkar: