Hälsningar från Reinbek

Utbytet har pågått sedan 2015 men pga. av pandemin är detta första gången sedan 2020 som de studerande vid Ålands lyceum har möjlighet att delta.

Målet med utbytet är att stärka de studerandes språkkunskaper samt få dem att uppleva en annan kultur och miljö. Detta får dem att växa och utvecklas som människor och få nya perspektiv.

Reinbek är en liten stad som ligger strax utanför Hamburg. Under veckan bodde de studerande hos sina tyska vänelevers familjer. De deltog i undervisningen tillsammans med sina tyska vänelever och gjorde utflykter till bland annat koncentrationslägret Neuengamme samt Hamburg.

Genom Erasmus+ erhöll Ålands lyceum de medel som bekostade utbytet.

Lägg till ny kommentar