Hälsning från skolhälsovårdarna

Hej!

Lite information från skolhälsovårdarna på studerandehälsan.

Från måndag 22.3.2021 är skolhälsovårdare Nina Erikslund placerad på Övernäs skola och detta gäller terminen ut. 

Det innebär att Agneta Backman och Mona Verho finns tillgängliga för er på Ålands gymnasium- Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Agneta jobbar deltid och Mona Verho heltid.Telefontid på morgon kl.8-9 därefter har vi bokade besök vilka kan bokas av studerande via ÅHS:s hemsida

Våra kontaktuppgifter:

agneta.backman@ahs.ax telenummer 04575291089

mona.verho@ahs.ax telenummer 04575291011

Lägg till ny kommentar